Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Szkolenia miękkie często opóźnione

Szkolenia miękkie często opóźnione
Szkolenia miękkie / Fot. istockphoto.com
To nie luki w wiedzy czy w kompetencjach twardych stanowią dla nas problem w osiągnięciu sukcesu zawodowego, tylko niemożność realnej oceny swoich umiejętności miękkich, spowodowany brakiem edukacji w tym obszarze.

becnie twarde umiejętności, ze względu na szybki rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, są niezbędne w pracy. Jednak brak umiejętności miękkich powoduje, że te twarde predyspozycje w praktyce są po prostu nieskuteczne. Zaskoczony?

Kompetencje miękkie są to osobiste umiejętności, które uzupełniają specjalistyczną wiedzę i zwiększają elastyczność zawodową. W przeciwieństwie do twardych umiejętności, które są zestawem zdolności do wykonywania określonego rodzaju zadania lub działalności, miękkie umiejętności interpersonalne, takie jak: jasna komunikacja, odpowiedzialność, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność pracy zespołowej, adaptacja do nowych warunków, są szeroko stosowane, a im wyższe stanowisko, tym są coraz ważniejsze i ich rozwój jest wręcz niezbędny. Weźmy np. umiejętności komunikacyjne. Klient, niezależnie od tego, jak dobry jest sprzedawca, nie uwierzy w produkt, jeśli handlowiec nie wejdzie z nim w dialog, nie dowie się o kliencie jak najwięcej. Dzięki temu będzie potrafił dostosować swoją ofertę do konkretnych potrzeb klienta, a zwłaszcza uwypuklić cechy produktu, które przemówią do rozmówcy. Sprawne porozumiewanie się za pośrednictwem słowa mówionego i pisanego jest potrzebne prawie w każdej branży, w każdym miejscu pracy, jednak nie każdy posiada tę umiejętność.

Coraz ważniejsze umiejętności osobiste

Za problemy w poszerzaniu kompetencji miękkich odpowiedzialni są pracodawcy. Wiele mówią o braku umiejętności miękkich swoich pracowników, ale nic nie robią, by umożliwić im rozwój. Jest znacznie bardziej prawdopodobne, że zaoferują pracownikowi szkolenia z kategorii technicznych – rachunkowości, finansów lub informatyki – niż z miękkich umiejętności. Rozwiązaniem jest wprowadzenie przez dział HR systemu szkolenia pracowników, aby moc efektywnie zarządzać ich rozwojem. Z badania agencji Michael Page „Globalny barometr HR, 2013” wynika, że szkolenia i rozwój nadal dotyczą głownie kształcenia umiejętności twardych. Jednak tylko zatrudnienie odpowiednich menedżerów i skupienie się na rozwijaniu u nich miękkich kompetencji pozwoli firmie na zmniejszenie rotacji kadr.

System HR przyspiesza proces nauki

Wsparciem mogą okazać się narzędzia IT. Obecnie niezwykle popularne i atrakcyjne dla przedsiębiorstw są systemy klasy HR, usprawniające zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozwalają zbudować katalog kompetencji i kwalifikacji przypisany każdemu pracownikowi. Zbiór ten jest wykorzystywany przy ocenach okresowych, badaniu potrzeb szkoleniowych luk kompetencyjnych.

Menedżerowie mają możliwość obserwowania działania pracowników i oceniania posiadanych przez nich kompetencji miękkich. Mogą powyrównywać pracowników między sobą, a także wybrane działy na tle organizacji. Pracownicy natomiast zyskują motywację do jeszcze większego zaangażowania w pracę nad sobą. Cały proces staje się bardziej przystępny i przejrzysty, co znacznie ułatwia i przyspiesza wybór odpowiednich szkoleń rozwojowych.

Wojciech Romanowicz
Dyrektor DziałuOpieki Eksploatacyjnej
UNIT4 TETA S.A.

2013-11-29 10:14 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): romanowicz, szkolenia,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.