Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Quo Vadis Szkolenia

Quo Vadis Szkolenia
Efektywne szkolenia w Polskich firmach? / Fot. istockphoto.com
Zaklęty krąg” relacji HR i kadry menedżerskiej – wyniki II edycji Badania Benchmarkow Efektywności Polityki Szkoleń w polskich firmach

Tegoroczna edycja konferencji Quo Vadis Szkolenia kończąca drugą edycję badania benchmarkingowego polityki szkoleniowej w polskich organizacjach dotyczyła budowania partnerstwa HR z biznesem. Podczas konferencji mieliśmy okazję zapoznać się z perspektywą zarówno przedstawicieli HR, którym udało się zbudować właściwą pozycję w firmie, jak i perspektywą zarządu i jego oczekiwaniami. Zobaczyliśmy wyniki badania w obszarze partnerstwa na rzecz działań rozwojowych.

Od kilku lat w prasie branżowej, w różnorodnych badaniach, na konferencjach jest mowa o oczekiwanej roli HR-u jako partnera biznesowego. Temat ten pozostaje wciąż aktualny, ponieważ wiele polskich firm właśnie rozpoczęło transformację działu HR lub też stoi przed taką decyzją.

Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego, członka zarządu Holdingu Complex, nie postrzega się HR jako partnera biznesowego głownie ze względu na brak szerszego oglądu sytuacji w firmie. Działania podejmowane przez HR, zdaniem Brzezińskiego, są często postrzegane jako „zasypywanie dziur w drodze” i z tego też powodu bardzo rzadko HR-owcy zapraszani są do zarządów polskich firm.

Wystąpienie to wzbudziło duże emocje u uczestników konferencji, rozgorzała dyskusja, czy realny wpływ na biznes może mieć tylko HR, który formalnie obejmuje takie stanowisko?

Hanna Macyra, dyrektor zarządzający ds. HR w firmie Animex, odpowiadając na to pytanie, zaprezentowała właśnie taki model współpracy, w której postawa samego dyrektora HR może spowodować włączenie tego działu do procesu podejmowania strategicznych decyzji dla firmy. – Nie można czekać, żeby to biznes nas zaprosił do współpracy, trzeba im to zaproponować. Oczywiście aby tak się stało, trzeba spełnić wiele wymagań. Jako podstawowy Hanna Macyra wskazała znajomość biznesu. Reprezentanci HR wiedzą, jakie są kluczowe czynniki sukcesu firmy, znają jej otoczenie, założenia, a także posługują się językiem biznesu, czyli celami i wskaźnikami, a ich działania koncentrują się na wspieraniu realizacji celów biznesowych menedżerów.

Wyniki tegorocznego badania benchmarkingowego TDI w obszarze „Partnerstwo na rzecz szkoleń” potwierdzają konieczność zmian. Warto wspomnieć, że jest to perspektywa samych przedstawicieli HR, ponieważ to oni byli głównymi respondentami badania.

W badaniu, podobnie jak w zeszłym roku, dość wysoko wypadły wyniki zaangażowania w partnerstwo kadry naczelnej oraz działu szkoleń. Ci partnerzy są postrzegani jako znacznie lepiej odgrywający swoją rolę niż na przykład menedżerowie liniowi.

Szczególnie dobra ocena zarządu przypadła roli polegającej na „komunikowaniu swojego poparcia dla polityki szkoleń” oraz „traktowaniu inwestowania w rozwój ludzi jako elementu rozwoju organizacji”, a najsłabsza ocena dotyczy „wymagania ocen i raportów o efektach szkoleń”.

W ocenie działu szkoleń najsłabiej wypada „raportowanie do zarządu”, co prawdopodobnie jest wynikiem braku takiego oczekiwania z ich strony.

Wniosek, jaki się nasuwa, dotyczy trwania HR i biznesu w „zaklętym kręgu” – zarząd nie wymaga od pracowników HR-u raportów o efektywności ich działań, wobec tego HR ich nie prezentuje. Z kolei trudno jest postrzegać jako biznesowy dział, który takich raportów nie przedstawia.

Zmiana może się dokonać tylko wtedy, kiedy jeden z partnerów przerwie ten „krąg”. Zarząd zacznie wymagać raportów o efektywności działań HR-u albo HR skorzysta z rady, przygotuje się do transformacji i sam wyjdzie z inicjatywą.

Monika Ziaja
konsultant SEB w firmie 2C Consulting Sp. z o.o.
koordynator badania TDI w PSTD

2013-12-30 13:55 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): szkolenia, ziaja,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.