Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Idea ciągłej edukacji – podyplomówka

Idea ciągłej edukacji – podyplomówka
Fot. istockphoto.com
Aktualna sytuacja na rynku pracy nie tylko w Europie, ale także na świecie sprzyja nieustannej edukacji. Często można spotkać się ze stwierdzeniem ,,wymusza”, jednak w prze-świadczeniu wielu osób – z wielu środowisk – bardziej adekwatne jest mówienie o tym stanie rzeczy jako o sytuacji pozytywnej, a nie – jedynie koniecznej.

Już wiele lat temu uczyniono bardzo dużo w kierunku tak zwanej edukacji ustawicznej, jednak najpełniejsze efekty tych wysiłków widoczne są teraz, w czasach współczesnych. Ciągła edukacja dotyczy osób wykształconych na każdym z możliwych etapów i ma charakter wielowymiarowy. Dostęp do internetu pozwala na indywidualne i samodzielne doskonalenie swoich umiejętności i nabywanie nowych kompetencji, użytecznych nie tylko na polu zawodowym. Jednak szczególnym rodzajem edukacji jest możliwość uczestnictwa w studiach podyplomowych, które – jak sama nazwa wskazuje – przeznaczone są dla osób legitymujących się już wyższym wykształceniem.

Studia podyplomowe trwają z reguły dwa do czterech semestrów. Studia trzy- lub czterosemestralne przeznaczone są najczęściej dla osób wykonujących Zawod nauczyciela. Studia trwające dwa semestry adresowane są do menedżerów, kadry zarządzającej, specjalistów pracujących w administracji, małych lub średnich przedsiębiorstwach oraz dla każdego, kto chce nie tylko podnosić swoje kwalifikacje, ale zamierza się samodoskonalić, rozwijać, poznawać nieznane do tej pory zagadnienia, nowe branże i nowych ludzi. Ideą podjęcia studiów podyplomowych często nie jest jedynie chęć zmiany miejsca pracy lub też kandydowania bądź awansowania na inne stanowisko, ale właśnie zdobycie nowych wiadomości z danego zakresu, skonfrontowanie swojej wiedzy z wiedzą innych osób – pod kierunkiem opiekuna specjalności – oraz rozwój osobisty. Komfortową sytuację stanowi możliwość wyboru określonego kierunku oraz uczelni. Osoba dorosła, pracująca, posiadająca wyższe wykształcenie ma pewien wybór w nadaniu swojej edukacji już na tym etapie określonego trybu. Oczywiście istnieją czynniki, które tę możliwość ograniczają, jednak przy wsparciu swojego menedżera i organizacji, dla której pracuje, z pewnością poradzi sobie z ułożeniem swojego życia biznesowego do momentu ukończenia studiów podyplomowych. Sytuacja rodzinna także ma wpływ na podjęcie decyzji co do dalszego kształcenia się, jednak najwięcej zależy tutaj od wsparcia pracodawcy, dla którego podjęcie przez pracownika studiów nie będzie ciężarem, ale korzyścią. Studia podyplomowe sprzyjają bowiem poszerzeniu jeszcze jednej niezwykle ważnej życiowej kompetencji: połączeniu ról społecznych oraz znalezieniu się w nowej roli. Absolwent wyższej uczelni zaczyna łączyć w swojej osobie dotychczasowe role społeczne (absolwenta, pracownika, kierownika działu, męża, ojca itp.), ale też je poszerza – staje się słuchaczem studiów podyplomowych, kolegą dla innych, interesantem sekretariatu czy działu studiów podyplomowych. Nawet z tej perspektywy – warto zdobyć nowe doświadczenia.

Studia podyplomowe nie są jedynym benefitem w strefie nieustającej edukacji. Do innych z tej grupy benefitów należą: pomoc ze strony pracodawcy w zdobyciu wykształcenia innego niż dotychczasowe, zapewnienie udziału w szkoleniach, nauce języków obcych, konferencjach, podnoszeniu kwalifikacji zarówno twardych, jak i miękkich. Wydawać się może, że wymienione tutaj wartości przeznaczone są dla średniego i wyższego personelu zatrudnionego w firmie. Bardzo często tak jest – na co wskazują statystyki i ogólny zauważalny trend. Jednak w każdej firmie zatrudniony jest także niższy, pomocniczy personel – ważne jest, aby i on chociaż w cząstkowym zakresie miał dostęp do kursów i szkoleń, mimo braku drożności edukacyjnej, ponieważ wtedy poczuje się doceniony i potrzebny, a organizacja będzie miała satysfakcję, że nikomu – uwzględniając indywidualne możliwości – nie pozwoliła zostać w tyle…

Monika Brzezińska-Szetela
absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Zarządzania
oraz Negocjacji i Mediacji w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu

 

2014-03-28 13:25 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): brzezińska-szetela,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.